Biden to meet with Iraqi prime minister Mustafa al-Kadhimi at White House

President Joe Biden will meet with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi later this month in Washington, the White House has said